2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Kayıt Yenileme ve Ders Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hakkında

23 Eylü 2016

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Kayıt Yenileme ve Ders Kayıt Süresi 27 EYLÜL 2016 Saat 23:45'e kadar uzatılmıştır.