Yaz Okulu Sonunda Yapılacak Tek Ders Sınavı

29 Ağus 2016

Meslek Yüksekokulumuzda Yaz Okulu sonunda yapılacak olan tek ders sınav bilgileri aşağıdadır. 

Tarihi: 06.09.2016

Saati: 14.00

Yer: Bahçeli Evler Kampüsü

Önemli Not: Aşağıda yer alan Toros Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 23. maddesi ç fıkrası gereklerini öğrencilerimiz dikkate almalıdır. İlgili fıkra gereği Bütünleme sınavlarından sonra yapılan tek ders sınavına katılan öğrencilerin ikinci kez tek ders sınavına katılma olanakları bulunmamaktadır.

 

Tek Ders Sınavı: Mezun olabilmek için tek bir ders dışında bütün derslerini başarmış ve genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrencilere başarısız oldukları bu tek dersin devam koşulunu yerine getirmiş olmaları halinde, bu duruma geldikleri yarıyılın bütünleme sınavlarının ya da izleyen yaz döneminin sonunda bir kez tek ders sınavı hakkı verilir. Bu sınavdan en az CC veya S notu alan öğrenci başarılı sayılır. Başarısızlık halinde, öğrenci bu dersi açıldığı dönemde tekrarlar.