Kayıt Yenileme ve Ücret Bilgilendirme

25 Ocak 2016

TC.
TOROS ÜNİVERSİTESİ
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 
ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI KAYIT YENİLEME ESASLARI


2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı kayıt yenileme işlemleri, ekli tablodaki tarihlerde ve belirlenen ücretler doğrultusunda yapılmaya başlanacaktır. Belirtilen tarihe kadar kayıt yenilemeyenler, o döneme ait derslere ve sınavlara katılamayacaklardır. Ancak geçmiş dönemlere ait borçları nedeniyle kaydını yaptıramayanlar, geçmiş dönemlere ait borçlarını ödeyerek kayıtlarını yenileyebilirler. Kayıt yenileme işleminin yapılmadığı yıl öğrenim süresinden sayılır.
Bir önceki yıllara ait-hukuki takipte olsa dahi-borcu olanlar ancak eski borcu tamamen kapatmaları halinde kayıt yenileme işlemini yaptırabilirler.

1. PEŞİN ÖDEME

Kayıt yenileme ücretinin tamamını belirtilen tarihler arasında peşin ödemek isteyenler, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının 0324 325 33 00 / dâhili 102 - 178 telefonlarından veya web sitesinden öğrenecekleri hesap numarasına ödeme yapacaklar ve alacakları dekontu Üniversiteye ileteceklerdir.

Peşin kayıt anında Banka yetkililerine aşağıdaki bilgiler verilir:
• Öğrencinin adı soyadı,
• Öğrencinin Toros Üniversitesi'nin hangi fakültesinin hangi bölümünde öğrenim gördüğü,
• Öğrencinin TC Kimlik numarası.

Peşin ödemeler nakit veya banka aracılığıyla yapılacaktır.(Kredi kartı ile ödeme kabul edilmeyecektir.)

2. ANLAŞMALI BANKA ARACILIĞI İLE TAKSİTLİ ÖDEME

Öğrenci adına ödeme yapacak kişi, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte, İş Bankasının Mersin-Pozcu Şubesine giderek kayıt yenileme işlemi yapabilecektir.
• Öğrencinin nüfus cüzdanının fotokopisi,
• Ödeme yapacak kişinin nüfus cüzdanının fotokopisi,
• Ödeme yapacak kişinin adresini ibraz eden herhangi bir fatura veya ikametgâh belgesi,
• Ödenecek peşinat tutarı,
• Ödeme yapacak kişi ücretli çalışansa, imzalı ücret bordrosu
• Bordroyu imzalayanın yetkili olduğunu gösterir belge ve imza sirküleri
• Emekli ise emekli cüzdanının fotokopisi,
• Kira geliri varsa tapu, kira kontratları ve kiraya ilişkin gelir vergisi beyannamesinin sureti,
• Serbest meslek sahibi ise vergi levhasının fotokopisi, şirket ortakları için bunlara ek olarak şirket bilançosu ve gelir tablosu, imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi.
Taksitli ödeme başvurusu banka tarafından onaylandığı takdirde, Şube, veli adına açılan Cari Hesaba, yıllık öğrenim ücreti kadar ^^Ek Hesap Limiti^^tahsis edecektir. Taksitli sisteme dâhil olan öğrencilerin ödemeleri, kayıt sırasında, velileri adına açılmış hesaplara yapılmalıdır.
İş Bankası, istihbaratı olumsuz çıkan velilere kredi açmayacak; kayıt işlemini başlatmayacak, gerekli görülen durumlarda kefil isteyebilecektir. Taksit tutarlarının, son ödeme tarihine kadar (tatile rastlaması halinde bir sonraki iş günü )bankanın açtığı Cari Hesaba yatırılması gerekmektedir. Son ödeme gününe kadar yatırılmayan veya taksit tutarından eksik olan bir tutar ödendiğinde, Banka, hesabınıza tahsis edilen ek hesap limitinizden eksik kalan tutarı Üniversiteye ödeyecek, böylece hesap sahibini kredilendirmiş olacaktır. Bu durum, hesap sahiplerinin kredi faizi ödemelerini gerektirmekte olup, veliler Ek Hesaplarıyla ilgili gerek anapara, gerekse faiz borçlarını İş Bankası Şubelerinden öğrenerek, masrafsız olarak yatırabileceklerdir.
Ödeme yapacak kişi tarafından Banka yetkilisine öğrencinin aşağıdaki bilgileri verilir.
• Öğrencinin nüfus cüzdanının fotokopisi,
• Öğrencinin Toros Üniversitesi'nin hangi bölümünde öğrenim gördüğü,
• Öğrencinin TC Kimlik numarası


Ödeme yapacak kişi, Banka Şubesinde aşağıdaki belgeleri imzalayacaktır.
• Bankacılık Hizmet Sözleşmesi,
• Taahhütname,
• Ek sözleşme,
• Ödeme planı,
• Gerekli görülen durumlarda kefilin imzalayacağı kefalet sözleşmesi.
Taksit seçenekleri ekli tabloda belirtilen şekilde uygulanacaktır


Banka ile yapılacak taksit işlemleri ile ilgili bilgi alınabilecek İş Bankası Görevlilerinin telefon Numaraları
İş Bankası Pozcu-Mersin Şubesi Santral: 0324 325 44 25

Taksitli kayıt yenileme işlemlerinde ödenecek peşinat tutarları nakit veya banka aracılığıyla yapılacaktır.
(Kredi kartı ile ödeme kabul edilmeyecektir.)


3. KREDİ KARTI İLE TAKSİTLİ ÖDEME

Kredi kartı ile taksitlendirme asgari toplam eğitim bedeli kadar limiti olan İş bankası, Yapı Kredi ve World özellikli kredi kartları, Maksimum özellikli kredi kartları ,Akbank, Axess özellikli kredi kartları, Garanti Bankası ve Bonus özellikli kredi kartları ile yapılacaktır. Sadece bu bankalar ile kredi kartı taksit sözleşmesi imzalandığı için diğer banka kredi kartları ile taksitlendirme yapılamayacaktır.
Kredi kartı ile taksitlendirme işlemi T.C Toros Üniversite İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında yapılabilecektir.
Kredi kartı ile kayıt anında öğrencinin aşağıdaki bilgileri verilir.
• Öğrencinin nüfus cüzdanının fotokopisi,
• Öğrencinin Toros Üniversitesi'nin hangi fakültesinin hangi bölümünde öğrenim gördüğü,
• Öğrencinin TC Kimlik numarası.
Taksitli kayıt yenileme işlemlerinde ödenecek peşinat tutarları nakit veya banka aracılığıyla yapılacaktır.
(Kredi kartı ile ödeme kabul edilmeyecektir.)

 

Anlaşma yaptığımız bankalardan birinden kredi kartı alınması ve öğrenim ücretini bu kart aracılığı ile yapılması en kolay ve çabuk olan kayıt yenileme seçeneğidir. Bu konuda anlaşmalı bankalardan herhangi birine başvurup kredi kartı talebinde bulunulması halinde sizlere yardımcı olunacaktır.
Anlaşmalı olduğumuz bankalar; İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank,Finans Bank,Garanti Bankası.


4. DÖNEM ÜCRETİNİ PEŞİN OLARAK ÖDEME

Taksitli kayıt yenileme şekline uyamayan öğrencilerin kayıtları dönem eğitim ücretinin peşin ödenmesi suretiyle yapılacaktır.
Bu şekilde kayıt yapmak isteyenler;
1. Dönem ücretini 25.08.2014-04.09.2015 tarihleri arasında 
2. Dönem ücretini 01.01.2015-29.01.2016 tarihleri arasında peşin (nakit veya Bankadan havale ile )ödeyerek yapabileceklerdir.
Kayıt anında gerekli olan belgelerin eksik olması halinde kayıt yenileme işleminiz yapılamayacağından, bu konuya dikkat edilmesini.


5. KAYITLARINI YENİLEYİP HERHANGİ BİR NEDENLE KAYITLARINI SİLDİRMEK İSTEMELERİ DURUMUNDA:

a) Akademik yıl başlamadan kayıt sildirilmesi halinde kesinti yapılmaz.
b) Akademik yıl başladıktan sonraki ilk ay içinde kayıt sildirilmesi durumunda; o yıla ait ücretin %40'ı 
c) Akademik yıl başladıktan sonraki ikinci ay içinde kayıt sildirilmesi durumunda; o akademik yıla ait ücretin %50'si kesilir.
d) Sonraki tarihlerde kayıt silinmesi durumunda iade yapılmaz; o yıla ait ücretin tamamı tahsil edilir.


6. YATAY GEÇİŞLERDE:

a) Akademik yılın güz yarıyılı başında yatay geçiş yapılması durumunda kesinti yapılmaz.
b) Akademik yılın bahar yarıyılı başında yatay geçiş yapılıyor ise güz yarıyılının ücretinin tamamı tahsil edilir.


7. KAYIT DONDURMAK İSTEYEN VE KAYIT YENİLEYEMEYENLER:


• Geçerli nedenlerle kayıt dondurmak ücrete tabidir. O döneme ait belirlenen bölüm ücreti üzerinden yapılır (burs ve indirimler dikkate alınmaz).
• Öğrencilerin kayıt dondurmak için kayıtlarını yenilememeleri durumunda dönem ücretinin%100 ‘ü tahsil edilir. (O döneme ait belirlenen bölüm ücreti üzerinden yapılır, burs ve indirimler dikkate alınmaz.)