2015-2016 Yılı İç Mimarlık Bölümü Özel Yetenek Sınav Kuralları ile ilgili duyuru

15 Temmu 2015

TOROS ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI’NA GİRECEK ÖĞRENCİLERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR!

1. Özel Yetenek Sınavı 15 Temmuz 2015 saat 10:00’da başlayacaktır. Adaylar en geç 9.30’da sınavın yapılacağı salonda hazır bulunmalıdır. Sınavın ilk yarım saatinden sonra kimse sınava alınmayacak, geç gelen adaylara ek süre verilmeyecektir. Yetenek sınavı, bir sıralama sınavı olup, 50 sorudan oluşan, her sorunun 5 seçenekli cevabının olduğu bir test şeklinde düzenlenmiştir. Sınav tek aşamalı ve süresi 60 dakikadır. Bütün sorular doğru ve yanıltıcı değildir.

2.  Cevaplarınız kurşun kalemle, yanıt kâğıdını zedelemeyecek şekilde ve koyu olarak işaretlenmelidir.

3.  Her soru için sadece bir adet cevap işaretlemeniz gerekir. Aynı soru için birden fazla cevap işaretlenmesi durumunda o soruya ait cevap yanlış sayılır.

4.  Tüm cevapların puanları eşittir. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez.

5.  Sınav süresince kesinlikle konuşulmaz ve gözetmenlere soru sorulmaz. Buna aykırı davrananlar ve her tür diğer kopya teşebbüsünde bulunanlar sınavdan çıkarılır ve değerlendirilmeye alınmaz.

6.  Sınavda cep telefonu, hesap makinesi, her tür bilgisayar, vb. araç gereç kullanılamaz. Bu cihazlar ve diğer malzeme sınav başlamadan önce görevlilere teslim edilir.

7. Sınav başladıktan sonra 30 dakika süre ile hiçbir öğrenci sınıftan dışarı çıkmayacaktır. Bu süreden sonra acil durumlarda, salon başkanınca uygun görülürse, gözetmen eşliğinde sınıftan çıkma istemi kabul edilebilir. Sınavlara, cep telefonu, çanta, hesap makinesi vb. eşyalar getirilmez. Sınavda ÖSS koşulları aynen geçerlidir ve her aday bu koşulları önceden kabul etmiş sayılır.

8. Bütün yazılarınızda sadece yumuşak kurşun kalem kullanınız. Yanlış uygulamalarda yazının tamamen silindiğinden emin olunuz. Optik okuyucunun okuyamayacağı silik ve belirsiz cevaplar kabul edilmeyecektir.

9. Kâğıtlarınızı temiz, buruşmamış ve yırtılmamış olarak muhafaza ediniz. İşlem çözümlerinde soru kitapçığı sayfalarını kullanabilirsiniz. Ancak soru kitapçığı sayfalarını kesinlikle birbirinden ayırmayınız. Başka kâğıt verilmeyecek ve sınav sonunda cevapları bir başka yere yazma isteminde bulunulmayacaktır.

10.  Adayların sınava girerken “Sınav Giriş Belgesi” yanında hüviyet cüzdanı, ehliyet, pasaport gibi ikinci bir geçerli kimlik belgesi bulundurmaları gereklidir. Bu belgeleri yanlarında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınava başlamadan önce sınav için hazırlanmış olan öğrenci kimlik belgeniz ile resimli bir hüviyetinizi (nüfus cüzdanı, trafik ehliyeti veya pasaport) oturduğunuz sıranın sağ üst köşesine bırakınız.

11. Soru kitapçıkları ile cevap kâğıtları dağıtıldığında; kitapçık sayfalarının tam ve okunaklı olup olmadığını, 50 sorunun sıralı olarak yer alıp almadığını dikkatle kontrol ediniz. Sınav başladıktan sonra bir değiştirme istemi kabul edilmeyecektir.

12. Cevap formunun üst başında ayrılan boşluğa soyadınız ve adınızı yazıp imzalayınız.

13. Grup kısmını cevap kitapçığınızın kapak sayfasına bakarak A veya B şeklinde işaretleyiniz. Bu işaretlemede; cevap kâğıdınızdaki harf ile soru kitapçığınızdaki harfin aynı olması ve işaretlemeyi kesinlikle doğru yapmış olmanız, sınavınızın değerlendirilmesi açısından çok önemlidir. Mutlaka kontrol ediniz.

14.  Sınav bitiminde; İşaretli ve imzalı cevap formunu,  İmzalı soru kitapçığını, Öğrenci kimlik belgenizi, sınav gözetmenlerine teslim ediniz.

15.  Sınava girerken teslim etmiş olduğunuz eşyalarınızı sınav bitiminde çıkış kapısından geri almayı unutmayınız.